تور بازدید اصحاب رسانه از پروژه های سطح شهر برگزار شد

تور بازدید اصحاب رسانه از پروژه های سطح شهر برگزار شد

جمعی از اصحاب رسانه از پروژه های در حال اجرا در سطح شهر بازدید کردند.