پیام شهردار رفسنجان به مناسبت هفته دولت و روز کارمند.

پیام شهردار رفسنجان به مناسبت هفته دولت و روز کارمند.

مهندس محمدرضا عظیمی زاده شهردار رفسنجان طی پیامی فرارسیدن هفته دولت و روز کارمند را تبریک گفت.