از لباسهای متحدالشکل رانندگان تاکسی و اتوبوس رفسنجان چه خبر؟

از لباسهای متحدالشکل رانندگان تاکسی و اتوبوس رفسنجان چه خبر؟

مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهری شهرداری رفسنجان در خصوص آخرین وضعیت دوخت لباسهای متحدالشکل رانندگان تاکسی و اتوبوس رفسنجان توضیحاتی را ارائه داد.

آیین بزرگداشت روز حمل و نقل و  رو نمایی از لباس فرم ناوگان عمومی شهرستان رفسنجان

آیین بزرگداشت روز حمل و نقل و رو نمایی از لباس فرم ناوگان عمومی شهرستان رفسنجان

به همت شهرداری رفسنجان در آیین بزرگداشت روز حمل ونقل از لباس فرم ناوگان عمومی شهرستان رونمایی شد.