با حضور شهردار رفسنجان

با حضور شهردار رفسنجان

آئین روز درختکاری در بوستان شهروند رفسنجان برگزار شد