اختصاص گرمخانه شهرداری رفسنجان به زنان آسیب دیده اجتماعی

اختصاص گرمخانه شهرداری رفسنجان به زنان آسیب دیده اجتماعی

مهندس کهنوجی شهردار رفسنجان در جمع مدیرعامل و اعضای خیریه قلب های مهربان از اختصاص گرمخانه شهرداری به زنان آسیب دیده اجتماعی خبر داد.