معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان خبر داد:

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان خبر داد:

نصب چهارمین چراغ راهنمای دیجیتال در رفسنجان

المان دوچرخه در گذر سلامت رفسنجان رونمایی شد؛

المان دوچرخه در گذر سلامت رفسنجان رونمایی شد؛

آیین رونمایی از المان دوچرخه در گذر سلامت رفسنجان صبح امروز با حضور معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان، دوچرخه سواران پویش مردمی سه شنبه های بدون خودرو و جمعی از مسئولین شهری برگزار شد.

نصب المان های اذکار در خیابان شهید شیرازی

نصب المان های اذکار در خیابان شهید شیرازی

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان از نصب دو المان در ابتدای بلوار شهید شیرازی خبر داد