پایان عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان رضوان؛

پایان عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان رضوان؛

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان از پایان عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان رضوان خبر داد.