آغاز زیرسازی و آسفالت باند جنوبی بلوار زیتون

آغاز زیرسازی و آسفالت باند جنوبی بلوار زیتون

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان گفت: کار زیرسازی و آسفالت بلوار زیتون آغاز شد.