مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری رفسنجان خبر داد:

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری رفسنجان خبر داد:

آماده باش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رفسنجان در شب چهارشنبه آخر سال