اعلام نرخ کرایه تاکسی ها و آژانس های درون شهری و برون شهری در رفسنجان

اعلام نرخ کرایه تاکسی ها و آژانس های درون شهری و برون شهری در رفسنجان

نرخ کرایه

مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری رفسنجان:

مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری رفسنجان:

۲ پایانه اتوبوسرانی در رفسنجان بزودی به بهره برداری می رسد