اعلام نرخ کرایه تاکسی ها و آژانس های درون شهری و برون شهری در رفسنجان

اعلام نرخ کرایه تاکسی ها و آژانس های درون شهری و برون شهری در رفسنجان

نرخ کرایه