ساماندهی رودخانه های مرکزی شهر رفسنجان قوت می گیرد

ساماندهی رودخانه های مرکزی شهر رفسنجان قوت می گیرد

در نشست مشترک شهردار رفسنجان با مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمان، بر تسریع در ساماندهی رودخانه های مرکزی شهر رفسنجان تأکید شد.