ساخت ایستگاه اتوبوس سنتی در خیابان امام خمینی (ره)

ساخت ایستگاه اتوبوس سنتی در خیابان امام خمینی (ره)

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان از ساخت ایستگاه اتوبوس سنتی در خیابان امام خمینی(ره) خبر داد.