سه شنبه های بدون خودرو با حال و هوای محرم

سه شنبه های بدون خودرو با حال و هوای محرم

صبح امروز در راستای اشاعه فرهنگ زیست محیطی استفاده از دوچرخه پویش سه شنبه های پاک با عنوان کاروان دوچرخه سواری محرم در رکاب سالار شهیدان برگزار شد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان به کمپین سه شنبه پاک پیوست

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان به کمپین سه شنبه پاک پیوست

صبح امروز مهندس محمد عارف پوراسداللهی با حضور گروه دوستداران طبیعت صبح کویر به کمپین سه شنبه پاک پیوست.