المان دوچرخه در گذر سلامت رفسنجان رونمایی شد؛

المان دوچرخه در گذر سلامت رفسنجان رونمایی شد؛

آیین رونمایی از المان دوچرخه در گذر سلامت رفسنجان صبح امروز با حضور معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان، دوچرخه سواران پویش مردمی سه شنبه های بدون خودرو و جمعی از مسئولین شهری برگزار شد.