اعلام نرخ کرایه تاکسی ها و آژانس های درون شهری و برون شهری در رفسنجان

اعلام نرخ کرایه تاکسی ها و آژانس های درون شهری و برون شهری در رفسنجان

نرخ کرایه

سرپرست شهرداری رفسنجان درگذشت اولین شهید مدافع سلامت شهرستان رفسنجان را تسلیت گفت.

سرپرست شهرداری رفسنجان درگذشت اولین شهید مدافع سلامت شهرستان رفسنجان را تسلیت گفت.

پیام تسلیت

۵ شهریور، روز داروسازگرامی باد

۵ شهریور، روز داروسازگرامی باد

روز داروساز

تجلیل از قهرمانان دیار فاتحان اروند به همت شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان

تجلیل از قهرمانان دیار فاتحان اروند به همت شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان

جشن قهرمانی

مدیریت بزرگترین خانه خشتی جهان بردوش شهرداری رفسنجان

مدیریت بزرگترین خانه خشتی جهان بردوش شهرداری رفسنجان

واگذاری خانه حاج اقا علی

شهردار رفسنجان خبر داد:

شهردار رفسنجان خبر داد:

حضور شهرداری رفسنجان در نمایشگاه بازآفرینی شهری کشور در تهران

آگهی مناقصه ساخت بوستان معین

آگهی مناقصه ساخت بوستان معین

توضیحات سند:  ((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۱/۹۷ شورای محترم…

آگهی مناقصه عمومی اجرای خط کشی محوری، شریانهای اصلی و معابرعمومی (نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی اجرای خط کشی محوری، شریانهای اصلی و معابرعمومی (نوبت دوم)

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۳۸۷/ش مورخ ۹۶/۶/۲۶ شورای محترم اسلامی شهر،  اجرای خط…

آگهی مناقصه عمومی اجرای خط کشی محوری، شریانهای اصلی و معابرعمومی

آگهی مناقصه عمومی اجرای خط کشی محوری، شریانهای اصلی و معابرعمومی

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۳۸۷/ش مورخ ۹۶/۶/۲۶ شورای محترم اسلامی شهر،  اجرای خط کشی…

آگهی مناقصه عمومی تأمین نیروی انسانی (نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی تأمین نیروی انسانی (نوبت دوم)

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۴/۱۱/۲۲۷/ش مورخ ۹۶/۴/۱۷ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به …