آغاز مرحله دوم لکه گیری معابر توسط شهرداری منطقه یک

آغاز مرحله دوم لکه گیری معابر توسط شهرداری منطقه یک

مرحله دوم لکه گیری معابر توسط اکیپ مستقل شهرداری منطقه یک آغاز شد.

رفع تصرف معبر عمومی در منطقه یک شهری

رفع تصرف معبر عمومی در منطقه یک شهری

مهندس جهانگیر ملکی شهردار منطقه یک شهرداری رفسنجان از رفع تصرف معبر عمومی در خیابان ۱۵ خردادخبر داد.