تجلیل از قهرمانان دیار فاتحان اروند به همت شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان

تجلیل از قهرمانان دیار فاتحان اروند به همت شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان

جشن قهرمانی

برگزاری آیین رونمایی از تندیس خیر بزرگوار سید جلال مرتضوی و مراسم ویژه روز دانشجو

برگزاری آیین رونمایی از تندیس خیر بزرگوار سید جلال مرتضوی و مراسم ویژه روز دانشجو

آیین رونمایی از تندیس سید جلال مرتضوی موسس دانشگاه پیام نور و مراسم ویژه روز دانشجو با حضور شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر برگزار شد.

رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان در بین اهالی خیابان شهید بهشتی:

رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان در بین اهالی خیابان شهید بهشتی:

رفسنجان به واسطه ی خدمات شهردار محترم بلند آوازه شده است و این به واسطه ی اعتماد مردم،شوراو شهرداری به ایشان است.

شهردار رفسنجان در بین اهالی خیابان شهید بهشتی:

شهردار رفسنجان در بین اهالی خیابان شهید بهشتی:

شهرداری و شورای اسلامی شهر به دنبال فعالیت های مشارکت گونه ای که دارند رضایت مردم ما را در این امر مصمم تر می کنند

بازدید شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از آسایشگاه علی بن ابیطالب(ع)

بازدید شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از آسایشگاه علی بن ابیطالب(ع)

شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از آسایشگاه علی بن ابیطالب(ع) دیدن کردند