پیگیری مطالبات اهالی شهرک یادگار امام با حضور شهردار رفسنجان

پیگیری مطالبات اهالی شهرک یادگار امام با حضور شهردار رفسنجان

عصر امروز با حضور مهندس کهنوجی شهردار رفسنجان در جمع مردم در مسجد الرسول، مطالبات ساکنین شهرک یادگار امام پیگیری شد.