رئیس شورای شهر رفسنجان:مردم اگر در انتخابات شرکت نکنند، روند توسعه شهر لطمه می خورد

رئیس شورای شهر رفسنجان:مردم اگر در انتخابات شرکت نکنند، روند توسعه شهر لطمه می خورد

پاسخی به اهانت‌ها و مسائل کذب ندادیم

تجلیل از قهرمانان دیار فاتحان اروند به همت شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان

تجلیل از قهرمانان دیار فاتحان اروند به همت شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان

جشن قهرمانی