معابر و میادین شهر رفسنجان سیاه پوش شد

معابر و میادین شهر رفسنجان سیاه پوش شد

با هدف زنده نگه داشتن قیام عاشورا و ایجاد فضای معنوی مناسب برای عزاداری سرور و سالار شهیدان، معابر و میادین شهر با نصب بنر، پلاکارد، بیرق مشکی و… ، رنگ و بوی محرم به خود گرفت.