برگزاری ششمین فصل هم دلی در مجموعه ورزشی ایت الله هاشمی رفسنجانی

برگزاری ششمین فصل هم دلی در مجموعه ورزشی ایت الله هاشمی رفسنجانی

همزمان با سالروز تشکیل پنجمین شورای اسلامی شهر رفسنجان جشن بزرگ عید غدیر در مجموعه ورزشی آیت اله هاشمی رفسنجانی برگزار میشود.