معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان از نصب دومین ایستگاه اتوبوس فانتزی خبرداد.

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان از نصب دومین ایستگاه اتوبوس فانتزی خبرداد.

دومین ایستگاه اتوبوس فانتزی در بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی نصب شد.