اجتماع ۵۰هزار نفری مردم رفسنجان در ششمین فصل هم دلی

اجتماع ۵۰هزار نفری مردم رفسنجان در ششمین فصل هم دلی

جشن بزرگ عید غدیر و ششمین فصل همدلی همزمان با سالروز تشکیل شورای پنجم در مجموعه ورزشی ایت الله هاشمی رفسنجانی برگزار شد.

برگزاری ششمین فصل هم دلی در مجموعه ورزشی ایت الله هاشمی رفسنجانی

برگزاری ششمین فصل هم دلی در مجموعه ورزشی ایت الله هاشمی رفسنجانی

همزمان با سالروز تشکیل پنجمین شورای اسلامی شهر رفسنجان جشن بزرگ عید غدیر در مجموعه ورزشی آیت اله هاشمی رفسنجانی برگزار میشود.