مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رفسنجان:

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رفسنجان:

۲۲ پارک به مجموعه فضای سبز شهر رفسنجان اضافه می شود

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان خبر داد؛

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان خبر داد؛

آغاز عملیات عمرانی ساخت بوستانی به مساحت ۳هزار متر مربع واقع در خیابان قیام

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان خبر داد؛

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان خبر داد؛

آغاز عملیات احداث فضای سبز حاشیه بلوار هجرت

آگهی مناقصه عمومی حاشیه فضای سبز بلوار هجرت

آگهی مناقصه عمومی حاشیه فضای سبز بلوار هجرت

توضیحات سند:  (آگهی مناقصه عمومی) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم…

عملیات آبشویی درختان فضای سبز شهری ادامه دارد

عملیات آبشویی درختان فضای سبز شهری ادامه دارد

مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رفسنجان گفت: آبشویی درختان از اول تیرماه شروع شده و تا پایان شهریور ماه ادامه دارد.

پاکسازی و لایروبی معابر سطح شهر توسط شهرداری

پاکسازی و لایروبی معابر سطح شهر توسط شهرداری

شهرداری رفسنجان به منظور تسهیل در آبیاری درختان و جلوگیری از هدررفت آب در سطح شهر، اقدام به پاکسازی و لایروبی معابر نموده است.

کاشت بیش از یک هزار اصله درختچه توری در سطح شهر رفسنجان

کاشت بیش از یک هزار اصله درختچه توری در سطح شهر رفسنجان

شهرداری رفسنجان با کاشت بیش از یک هزار اصله درختچه توری در سطح شهر زیبایی و طراوت را برای شهروندان به ارمغان آورده است.

آگهی مناقصه عمومی ساخت مخزن مدفون جهت ذخیره و تأمین آب مورد نیاز فضای سبز

آگهی مناقصه عمومی ساخت مخزن مدفون جهت ذخیره و تأمین آب مورد نیاز فضای سبز

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۵/۷/۱۱/ ش مورخ ۹۷/۰۱/۱۴ شورای محترم اسلامی شهر، ساخت مخزن…

آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به نگهداری فضاهای سبز

آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به نگهداری فضاهای سبز

توضیحات سند: شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره  ۵/۴/۷/۵۸۴/ ش مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ شورای محترم اسلامی شهر، امور…

آگهی مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز پارک های وحدت، شهدای خلیل آباد، پارک لاله و بوستان یادگار امام(ره)

آگهی مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز پارک های وحدت، شهدای خلیل آباد، پارک لاله و بوستان یادگار امام(ره)

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مصوبات شماره ۲۱۸/۱۱/۴/ش، ۲۱۹/۱۱/۴/ش، ۲۲۰/۱۱/۴/ش مورخ ۹۵/۹/۴شورای محترم اسلامی شهر ،…