آغاز زیرسازی و آسفالت باند جنوبی بلوار زیتون

آغاز زیرسازی و آسفالت باند جنوبی بلوار زیتون

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان گفت: کار زیرسازی و آسفالت بلوار زیتون آغاز شد.

آغاز عملیات بتن ریزی عرشه پل شهرک امام خمینی(ره)

آغاز عملیات بتن ریزی عرشه پل شهرک امام خمینی(ره)

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان از آغاز عملیات بتن ریزی عرشه پل شهرک امام خمینی(ره) خبر داد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان:

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان:

خیابان بنفشه رفسنجان محور گردشگری می شود

آغاز عملیات ساخت بوستان ملت؛

آغاز عملیات ساخت بوستان ملت؛

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان از آغاز عملیات ساخت بوستان ملت واقع در خیابان قیام خبر داد.

پایان عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان رضوان؛

پایان عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان رضوان؛

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان از پایان عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان رضوان خبر داد.

آغاز عملیات ساخت بوستان همت؛

آغاز عملیات ساخت بوستان همت؛

عملیات ساخت بوستان همت واقع در شهرک جهاد آغاز شد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان خبر داد؛

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان خبر داد؛

آغاز عملیات عمرانی ساخت بوستانی به مساحت ۳هزار متر مربع واقع در خیابان قیام

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان خبر داد؛

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان خبر داد؛

آغاز عملیات احداث فضای سبز حاشیه بلوار هجرت