تجلیل از قهرمانان دیار فاتحان اروند به همت شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان

تجلیل از قهرمانان دیار فاتحان اروند به همت شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان

جشن قهرمانی

پخش مستقیم بازی فوتبال «ایران – پرتقال» در مجموعه فرهنگی ورزشی آیت ا… هاشمی رفسنجانی(ره)

پخش مستقیم بازی فوتبال «ایران – پرتقال» در مجموعه فرهنگی ورزشی آیت ا… هاشمی رفسنجانی(ره)

پخش مستقیم بازی فوتبال «ایران – پرتقال» در مجموعه فرهنگی ورزشی آیت ا… هاشمی رفسنجانی(ره) و تلویزیون های شهری بوستان ها پذیرای شما همشریان می باشند.

پخش مستقیم بازی فوتبال «ایران – اسپانیا» در مجموعه فرهنگی ورزشی آیت ا… هاشمی رفسنجانی(ره)

پخش مستقیم بازی فوتبال «ایران – اسپانیا» در مجموعه فرهنگی ورزشی آیت ا… هاشمی رفسنجانی(ره)

طبق وعده ریاست شورای اسلامی شهر، علاقه‌مندان به ورزش می‌توانند همراه با اعضای خانواده خود، بازی فوتبال ایران –اسپانیا را در مجموعه فرهنگی ورزشی آیت ا… هاشمی رفسنجانی(ره) تماشا کنند.