آغاز عملیات ساخت بوستان ملت؛

آغاز عملیات ساخت بوستان ملت؛

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان از آغاز عملیات ساخت بوستان ملت واقع در خیابان قیام خبر داد.