پاکسازی و لایروبی معابر سطح شهر توسط شهرداری

پاکسازی و لایروبی معابر سطح شهر توسط شهرداری

شهرداری رفسنجان به منظور تسهیل در آبیاری درختان و جلوگیری از هدررفت آب در سطح شهر، اقدام به پاکسازی و لایروبی معابر نموده است.