جشنواره تابستانی لبخند همدلی در بوستان جوان برگزار می‌شود

جشنواره تابستانی لبخند همدلی در بوستان جوان برگزار می‌شود

مسئول روابط عمومی شهرداری رفسنجان از برپایی جشنواره تابستانی لبخند همدلی از ابتدای مرداد تا نیمه شهریور ماه، در بوستان جوان خبر داد.