آغاز مرحله دوم لکه گیری معابر توسط شهرداری منطقه دو

آغاز مرحله دوم لکه گیری معابر توسط شهرداری منطقه دو

مرحله دوم لکه گیری معابر توسط اکیپ مستقل شهرداری منطقه دو آغاز شد.