یک دستگاه خودرو متخلف در حین تخلیه نخاله ساختمانی

یک دستگاه خودرو متخلف در حین تخلیه نخاله ساختمانی

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان گفت: در گشت زنی ماموران خدمات شهری منطقه دو یک دستگاه خودرو متخلف در حال تخلیه نخاله ساختمانی دیده و توقیف شد.