افتتاح بزرگترین آبنمای کف خشک ایران و کلنگ زنی مجموعه گردشگری بهشت سلامت بانوان

افتتاح بزرگترین آبنمای کف خشک ایران و کلنگ زنی مجموعه گردشگری بهشت سلامت بانوان

مهندس عظیمی زاده شهردار رفسنجان از افتتاح بزرگترین آبنمای کف خشک ایران و کلنگ زنی مجموعه گردشگری بهشت سلامت بانوان خبر داد.