آمادگی صد درصدی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رفسنجان در ایام محرم

آمادگی صد درصدی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رفسنجان در ایام محرم

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رفسنجان از آمادگی کامل سازمان آتش نشانی در محرم خبر داد.