پیشرفت ۳۰ درصدی بوستان حاشیه ای بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره)

پیشرفت ۳۰ درصدی بوستان حاشیه ای بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره)

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان از اجرای عملیات جدولگذاری و سنگفرش فضای سبز حاشیه ای بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) خبر داد.