بازدید شهردار و اعضای شورای شهر از پروژه های آب و فاضلاب رفسنجان

بازدید شهردار و اعضای شورای شهر از پروژه های آب و فاضلاب رفسنجان

شهردار رفسنجان با همراهی اعضای شورای اسلامی شهر از دو پروژه مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی ذخیره آب و تصفیه خانه آب شهرستان بازدید کرد.