دیدار جمعی از اعضای کانون مداحان با شهردار رفسنجان

دیدار جمعی از اعضای کانون مداحان با شهردار رفسنجان

جمعی از اعضای هیأت رئیسه کانون مداحان با مهندس کهنوجی شهردار رفسنجان دیدار کردند.

دیدار جمعی از اعضای کانون مداحان با شهردار رفسنجان

دیدار جمعی از اعضای کانون مداحان با شهردار رفسنجان

جمعی از اعضای هیأت رئیسه کانون مداحان با مهندس کهنوجی شهردار رفسنجان دیدار کردند.