احداث پارک محله ای از اولویت های شهرداری در محله صادق آباد است

احداث پارک محله ای از اولویت های شهرداری در محله صادق آباد است

مهندس کهنوجی شهردار رفسنجان با حضور در جمع ساکنین محله صادق آباد در مسجد الزهرا (س)، از اقدام شهرداری برای احداث پارک محله ای در این منطقه خبر داد.

سلسله کارگاه های آموزشی فضای سبز شهرداری برگزار می شود

سلسله کارگاه های آموزشی فضای سبز شهرداری برگزار می شود

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رفسنجان از برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی به منظور ارتقای سطح علمی کارشناسان فضای سبز خبر داد.