زیرسازی و آسفالت بیش از ۸۰ هزار متر مربع از کوچه ها و معابر سطح شهر

زیرسازی و آسفالت بیش از ۸۰ هزار متر مربع از کوچه ها و معابر سطح شهر

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان از زیرسازی و آسفالت بیش از ۸۰ هزار متر مربع از کوچه ها و معابر سطح شهر در شهریورماه امسال خبر داد.