مساجد محور فعالیت های مدیریت شهری در محلات می شوند

مساجد محور فعالیت های مدیریت شهری در محلات می شوند

شهردار رفسنجان گفت: مسائل و مشکلات محلات را با محوریت مساجد و توسط جوانان و اهالی محله بررسی و پیگیری می کنیم.