سرویس دهی رایگان کلیه خطوط واحد در تاسوعا و عاشورای حسینی

سرویس دهی رایگان کلیه خطوط واحد در تاسوعا و عاشورای حسینی

سرویس دهی کلیه خطوط واحد رفسنجان و حومه در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی به صورت رایگان خواهد بود.