پیروزی تیم پتانک شهرداری الف در رقابت های لیگ پتانک استان.

پیروزی تیم پتانک شهرداری الف در رقابت های لیگ پتانک استان.

تیم پتانک شهرداری الف در رقابت های لیگ پتانک استان مقابل حریف خود به برتری دست یافت.