برگزیدگان مسابقه عکاسی “ماه خوب خدا” معرفی شدند

برگزیدگان مسابقه عکاسی “ماه خوب خدا” معرفی شدند

با نظر هیئت داوران برگزیدگان مسابقه عکاسی ماه خوب خدا معرفی شدند.

مرحله نیمه نهایی مسابقات طناب کشی ویژه کارکنان شهرداری و سازمان های تابعه در محل شهرداری مرکزی برگزار شد.

مرحله نیمه نهایی مسابقات طناب کشی ویژه کارکنان شهرداری و سازمان های تابعه در محل شهرداری مرکزی برگزار شد.

راهیابی تیم های طناب کشی شهرداری مرکزی و سازمان مدیریت حمل و نقل به مرحله نهایی این دوره از مسابقات.

مسابقات دارت بانوان شاغل در شهرداری رفسنجان و سازمان های تابعه

مسابقات دارت بانوان شاغل در شهرداری رفسنجان و سازمان های تابعه

بانوان شاغل در شهرداری رفسنجان و سازمان های تابعه در رشته دارت با یکدیگر رقابت می کنند .

آغاز مسابقات طناب کشی کارکنان شهرداری رفسنجان و سازمان های تابعه

آغاز مسابقات طناب کشی کارکنان شهرداری رفسنجان و سازمان های تابعه

مسابقات طناب کشی کارکنان شهرداری شهرداری و سازمان های تابعه در بخش مردان آغاز شد.

برگزیدگان مسابقه طراحی دیوارنگاری شهر رفسنجان

برگزیدگان مسابقه طراحی دیوارنگاری شهر رفسنجان

مسئول واحد زیباسازی شهرداری رفسنجان گفت: برگزیدگان مسابقه طراحی ” دیوارنگاری” شهر رفسنجان که برای اولین بار در سال جاری توسط شهرداری برگزار شده بود، معرفی شدند.

راهیابی سبحان صفری به مسابقات قهرمانی کشتی آزاد کشور

راهیابی سبحان صفری به مسابقات قهرمانی کشتی آزاد کشور

تیم کشتی آزاد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رفسنجان مقام سوم مسابقات کشتی آزاد انتخابی کارگران استان کرمان را کسب کرد و آقای سبحان صفری جهت اعزام به مسابقات قهرمانی کشور انتخاب شد.