مشاور ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رفسنجان منصوب شد

مشاور ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رفسنجان منصوب شد

شهردار رفسنجان طی حکمی سیدعباس حسینی را به عنوان مشاور ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رفسنجان معرفی و منصوب کرد.