معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان مطرح کرد:

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان مطرح کرد:

جزئیاتی از المان میدان محمد رسول الله(ص)

پایان عملیات سنگفرش، کانیو و جدول گذاری در خیابان شریعتی شرقی

پایان عملیات سنگفرش، کانیو و جدول گذاری در خیابان شریعتی شرقی

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان از پایان عملیات سنگ فرش،کانیو و جدول گذاری در خیابان شریعتی شرقی خبر داد.