آغاز عملیات ساخت بوستان ملت؛

آغاز عملیات ساخت بوستان ملت؛

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان از آغاز عملیات ساخت بوستان ملت واقع در خیابان قیام خبر داد.

احیای فضای عمومی پیرامون دیوار حصار قدیم شهر

احیای فضای عمومی پیرامون دیوار حصار قدیم شهر

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان از پروژه احیای فضای عمومی پیرامون دیوار حصار قدیمی شهر با استفاده از مصالح سازگار با بافت تاریخی خبر داد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان به کمپین سه شنبه پاک پیوست

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان به کمپین سه شنبه پاک پیوست

صبح امروز مهندس محمد عارف پوراسداللهی با حضور گروه دوستداران طبیعت صبح کویر به کمپین سه شنبه پاک پیوست.