ممنوعیت توقف وانت بارهای دوره گرد در سطح شهر

ممنوعیت توقف وانت بارهای دوره گرد در سطح شهر

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان از ممنوعیت توقف وانت بارهای دوره گرد در تمامی ساعات شبانه روز در سطح شهر خبر داد