مناقصه رنگ آمیزی جداول و نیوجرسی های سطح شهر

مناقصه رنگ آمیزی جداول و نیوجرسی های سطح شهر

  (آگهی مناقصه عمومی)   شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر،…

آگهی مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان حجت

آگهی مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان حجت

((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر،…

اگهی  مناقصه عمومی پیاده روسازی بلوار هجرت

اگهی مناقصه عمومی پیاده روسازی بلوار هجرت

((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر،…

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای خط کشی محوری، شریانهای اصلی و معابر عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای خط کشی محوری، شریانهای اصلی و معابر عمومی

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۳۸۷/ش مورخ ۹۶/۶/۲۶ شورای محترم اسلامی شهر، اجرای خط…

آگهی مناقصه عمومی اجرای خط کشی محوری، شریانهای اصلی و معابرعمومی (نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی اجرای خط کشی محوری، شریانهای اصلی و معابرعمومی (نوبت دوم)

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۳۸۷/ش مورخ ۹۶/۶/۲۶ شورای محترم اسلامی شهر،  اجرای خط…

آگهی مناقصه عمومی اجرای خط کشی محوری، شریانهای اصلی و معابرعمومی

آگهی مناقصه عمومی اجرای خط کشی محوری، شریانهای اصلی و معابرعمومی

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۳۸۷/ش مورخ ۹۶/۶/۲۶ شورای محترم اسلامی شهر،  اجرای خط کشی…

آگهی مناقصه عمومی تأمین نیروی انسانی (نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی تأمین نیروی انسانی (نوبت دوم)

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۴/۱۱/۲۲۷/ش مورخ ۹۶/۴/۱۷ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به …

آگهی مناقصه عمومی تخریب و آزادسازی املاک مسیری، جمع آوری و حمل نخاله های ساختمانی بلاصاحب در سطح شهر

آگهی مناقصه عمومی تخریب و آزادسازی املاک مسیری، جمع آوری و حمل نخاله های ساختمانی بلاصاحب در سطح شهر

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۴/۱۱/۲۹۷/ش مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ شورای محترم اسلامی شهر،  امور مربوط…

آگهی مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز پارک های وحدت، شهدای خلیل آباد، پارک لاله و بوستان یادگار امام(ره)

آگهی مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز پارک های وحدت، شهدای خلیل آباد، پارک لاله و بوستان یادگار امام(ره)

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مصوبات شماره ۲۱۸/۱۱/۴/ش، ۲۱۹/۱۱/۴/ش، ۲۲۰/۱۱/۴/ش مورخ ۹۵/۹/۴شورای محترم اسلامی شهر ،…

آگهی مناقصه عمومی بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان شهرداری

آگهی مناقصه عمومی بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان شهرداری

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۷۸/۱۱/۴/ش مورخ ۹۵/۴/۵ شورای محترم اسلامی شهر نسبت به…