مهار حریق در منطقه ویژه اقتصادی

مهار حریق در منطقه ویژه اقتصادی

آتش سوزی کوره ذوب در منطقه ویژه اقتصادی توسط آتش نشانان ایستگاه شماره ۱و۵ مهار شد.

مهار آتش سوزی یک دستگاه خودرو پژو پارس

مهار آتش سوزی یک دستگاه خودرو پژو پارس

آتش سوزی یک دستگاه پژو پارس در خیابان امیر کبیر غربی با تلاش آتش نشانان ایستگاه شماره ۳ مهار شد.