مدیر عامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان خبر داد؛

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان خبر داد؛

زیرسازی و آسفالت باند دوچرخه سواری خیابان مصلی و کوچه ی شماره ۲ شهرک افتاب به مساحت ۳۷۰۰ متر مربع